KeySet

Položky sady klíčů (KEYSETu)
flag klíč podepisující zóny/klíče zde 256;257   ANO
protokol použitý protokol (jediná možnost 3) 3   ANO
algoritmus algoritmus - podrobnosti naleznete zde 1,2,3,5,6,7,8,10,13,14   ANO
veřejný klíč veřejný klíč - base64 ANO
Přidání sady klíčů
KEYSET ID: *
DNSkey záznamy
flag* protokol* algoritmus* veřejný klíč*
(můžete přidat ještě 9 záznamů)
Technický kontakt:
Autorizační heslo: