Vytvoření sady nameserverů (NSSETu)

Podrobný návod jak vyplnit formulář najdete v naší znalostní bázi
NSSET ID:
DNS adresa (např. ns.domena.cz) IP adresa
Tech. kontakt(y): vytvořit nový kontakt
Autorizační heslo:
Rozsah testů: vyšší = detailnější